Projektbeskrivning

1. Projektnamn, projektidé och syfte

Projektnamn: Radion som läroresurs och ljud som redovisningsform.

Projektidé och syfte
Att inventera vilka radioprogram som passar som öppna läroresurser i gymnasieskolans
ämnen.

Att med hjälp av direkta kontakter med Sveriges radio etablera kontakter mellan lärare i
Kalmarsunds gymnasieförbund och redaktioner på Sveriges radio som leder program som
passar som öppna läroresurser för gymnasieskolan.

Att med hjälp av externa skolaktörer i samverkan med Sveriges Radio verka för att
radioprogram görs lättare tillgängliga för lärare och att kunskapen om radion som öppen
läroresurs sprids.

Att om möjligt och om intresse finns göra ett gemensamt ”öppet läroresursprojekt”.

Att deltagande lärare får lära sig hur man kan lära elever att använda ljud som
redovisningsform.

Bakgrund
När vi påbörjade projektet ”Den digitala naturkunskapen” fick jag tidigt en inbjudan att bli
Facebook vän med programledaren och sociala medier redaktören Marie-Louise Kristola
på vetenskapsradion Klotet. Genom att gilla Klotets Facebooksida så blev jag med i deras
”storredaktion”. Deras radioprogram är inte bara en radioutsändning utan även en
hemsida, en blogg, ett twitterflöde och en Facebook sida. Genom dessa kanaler har de en
bred kontakt med intresserade lyssnare över hela landet. Genom dessa kanaler kan jag
som lyssnare ta del av deras planering, ge förslag på inslag och skicka med frågor om de
skall intervjua någon intressant person.

För mig som lärare har denna kontakt varit till stor nytta. Eftersom de täcker in det mesta
som sker på miljöområdet i landet och utomlands är de en bra omvärldsbevakare åt mig.
Eftersom jag har lektion när deras program sänds så kan jag inte lyssna på det när går på
radion. Eftersom de lägger ut inslagen på sin facebooksida kan jag lyssna på dem när jag
sedan har tid när som helst på dygnet. Vill jag höra gamla inslag om något som jag skall
ha lektion om kan jag leta i deras arkiv på deras hemsida.

Genom kontakterna med Klotet fick jag möjlighet att vara med på den första journalistiska
knytkonferensen ”Trollen och rollen” hösten 2011. Jag knöt då kontakter med fler
journalister. Bl.a. Karin Gyllenklev på radioprogrammet ”Institutet” som sänds i P3 och som
innehåller inslag med naturvetenskapligt innehåll.

Under 2012 har vi i Global profil haft ett närmare samarbete med Klotet. Deras producent
Johan Bergendorff kom ner till Kalmar 12 september 2012 och lärde våra elever som
skulle ut på sin resa hur man gör radiodagböcker. Fem av eleverna gjorde sedan sådana
ljuddagböcker under sin resa. Delar ur tre av elevernas dagböcker sändes i ett inslag den
19 december 2012.

I den undervisning vi har på Global profil använder vi ibland radioinslag från Klotet som
läroresurs. Detsamma gäller min undervisning inom ämnet naturkunskap.

En av våra elever på Global profil gör ett radioprogram som sitt projektarbete och en
annan arbetar med en ”ljudblogg”.

2. Deltagare i projektet

Arbetslaget i Global profil
Dan Frendin (lärare i naturkunskap och hållbar utveckling)
Åse Möller (lärare i samhällskunskap, idrott och hållbar utveckling)
Linda Wolfgang (lärare i samhällskunskap, historia och hållbar utveckling)
Bo Hellström (lärare i svenska som andraspråk och hållbar utveckling)

IKT pedagogerna i Kalmarsunds gymnasieförbund
Jonas Knutsson

Stagneliusskolan i Kalmar
Peter Dahlén (medialärare)
Håkan Storm (skolbibliotekarie)
Jörgen Hedman (lärare i filosofi och samhällskunskap)

Jenny Nyströmskolan
Henrik Edsenius (medialärare)
Ulli Ekström (medialärare och lärare i engelska)

Lars Kaggskolan
Marie Lindberg Josefsson (lärare i svenska, psykologi och svenska som andraspråk)

Mjölnergymnasiet i Torsås
Maja Olsson (lärare i svenska)

Ölands gymnasium i Borgholm
Maria Olsén (lärare i svenska och psykologi)

Projektet teknikstöd i skolan
Ann-Katrin Wijk (Speciallärare)
Jonas Nilsson (IKT pedagog och teknikansvarig i projektet teknikstöd i skolan)

Elevrepresentanter
Rut Näsman (Teknikprogrammet på Lars Kaggskolan. Elevkårsordförande)
Hanna Marelius (Naturvetenskapsprogrammet på Lars Kaggskolan)
Paulina Bäckström (Samhällsvetenskapsprogrammet internationell inriktning på
Stagneliusskolan)

Samtliga medverkade med sina radiodagböcker i Klotet 19 december 2012)

Externa samarbetspartners
Kristina Alexandersson (Webstjärnan)
Johan Engdahl (AV Media Kalmar län)
Alastair Creeleman (Linnéuniversitetet) Expert på öppna lärresurser

3. Målgrupp
De lärare som är intresserade av att utveckla möjligheterna med att ha radioprogram som
öppna läroresurser i sitt ämne och att använda ljud som alternativ redovisningsform för
sina elever.

4. Beskrivning av utvecklingsprojektet

a) Tidpunkt för projektets genomförande
Projektet genomförs under vår- och höstterminen 2013.

b) Innehåll och upplägg
Projektet börjar med att det görs en inventering i ämneslagen hur de använder
radioprogram i sin undervisning och vad de behöver för att använda radion mer i sin
undervisning.

Projektet med radiodagböcker i Global profil utvärderas.

En workshop tillsammans med studiebesök där vi från gymnasieförbundet får träffa
publikredaktörer, några chefer och avdelningen för sociala medier på Sveriges Radio
genomförs under vecka 7 den 14 februari 2013. Studiebesöket och workshopen spelas in
och visas för Intresserade lärare under vårterminen 2013.

De ämnen som det passar för provar att använda radioprogram som öppna läroresurser
under vår- och höstterminen 2013.

IKT pedagogerna och de medverkande lärarna i projektet sprider kunskapen om radion
som öppen läroresurs på ämneslagsmöten under våren och hösten 2013.
Workshop i hur elever kan använda ljud i sina redovisningar genomförs under vårterminen
2013 för de deltagande projektmedlemmarna och ev andra intresserade lärare om plats
och tid finns. Försök genomförs med ljudredovisningar i olika elevgrupper i olika ämnen.

I maj har vi en ett webinarium inom OER Sverige som leds av av Alastair Creelman och som kommer att handla om möjligheterna med radion som öppen lärresurs.

c) organisation

Projektledare:
Dan Frendin

Samordningsgrupp:
Stagneliusskolan: Jörgen Hedman
Lars Kaggskolan: Bo Hellström
Jenny Nyströmskolan: Ulli Ekström
Ölands gymnasium: Maria Olsén
Mjölnergymnasiet: Maja Olsson

d) Så här kommer idéer att spridas vidare under projektet och efter slutförandet.
Genom att workshopen på Sveriges Radio spelas in och läggs ut så att alla lärare kan
lyssna och se den så sprids kunskapen.

Genom en öppen facebookgrupp kommer både lärare och radiofolk att kunna kommunicera med varandra lätt. Eftersom vi kommer att göra en öppen grupp kommer vi
kunna få input från hela samhället och på så sätt vidga skolans ramar och släppa in andra
aktörer i vårt projekt.

Genom att de personer som åker till workshopen på Sveriges Radio går ut till
ämneslagsmöten under våren och hösten 2013 och berättar om det de fått lära sig.

Genom en blogg där alla medverkande lärare och radiofolk kan skriva kan vi sprida idéer,
kunskap och erfarenheter.

Externa samarbetspartners som AV Media och Webstjärnan kan eventuellt hjälpa till att
sprida kunskapen genom de kanaler som de har.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>